PrEP

PrEP Profilaktyka przedekspozycyjna HIV (PrEP) jest interwencją medyczną skierowaną do osób poszukujących zabezpieczenia przed zakażeniem…